FreeThinking

Vapaavalintaista pohdintaa

 

Sattuipa silmiini hesarissa ollut juttu Vapaavuoren kaupunkikapinasta. Mutta ei jutussa varsinaisesti herättänyt kiinnostusta tämä kapina, vaan maininta kasvupalvelu-uudistuksesta, jota on nyt tähän jo aikansa väsättyyn ja aina uudelleen ja uudelleen uudistettuun sekä paranneltuun maakunta- ja sote-uudistukseen saatu mukaan. Siis parantamaan maakunnan kykyä kehittää kasvupalveluita. Mitä nämä kasvupalvelut sitten ovat? Näin se on kerrottu TEMin sivustolla.

”Samassa yhteydessä toteutetaan laaja kasvupalvelu-uudistus, kun nykyiset TE- ja yrityspalvelut yhdistetään kasvupalveluksi ja tuotantoa avataan kilpailulle. Maakunnat vastaavat jatkossa myös aluekehittämisestä.”

”Kasvupalvelu-uudistus kokoaa yhteen työnhakijoiden, työnantajien ja yritysten palvelut. Kasvupalvelulla edistetään uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin. Nykyiset valtion aluehallinnon palvelut - TE-palvelut, ELY-keskusten yrityspalvelut - siirtyvät vuonna 2020 uusien maakuntien järjestämisvastuulle. Palvelut tuotetaan kilpailullisella tuotantomallilla. Uusi palvelurakenne ja asiakkaan valinnanvapaus parantavat palvelujen vaikuttavuutta, synnyttävät uusia palveluinnovaatioita ja vahvistavat kotimaista palvelumarkkinaa.”

http://tem.fi/maakuntauudistus

Jonkinlaista ihmetystä herätti, millä lailla työvoimapalvelut ovat kasvupalveluita. Mikä siinä kasvaa? Työllisten välittäminen, työttömän lompakon paksuus, vai kenties uudistetaan se lompakko, jonka on entistä älykkäämpi puhelin, joka toimitetaan jokaiselle työttömälle. Siis niin älykäs puhelin, että se ajattelee työttömän puolesta ja toimii lompakkona. Ja näin kehitetään ja syntyy kasvua jokaiseen maakuntaan.

 

”TE-toimistot ja elyt ovat olleet valtion vastuulla, mutta nyt toiminnot siirtyvät maakunnille. Samalla työvoima- ja yrityspalveluita avataan kilpailulle. Niiden tuottajina voivat olla myös yritykset ja järjestöt – esimerkiksi henkilöstöpalveluyritykset voisivat vastata maakunnan työnvälityksestä.”

”TEM lisäsi lakiin myös, että maakunnalla on aina velvollisuus järjestää rekrytointi- ja osaamispalveluita työttömille työnhakijoille. Yrityspalveluissa samanlaista velvoittavuutta ei ole.”

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005439596.html

Kuten tuossa yllä todetaan, jatkossa maakunnalla on aina velvollisuus järjestää rekrytointi- ja osaamispalveluita työttömille työnhakijoille. Yrityspalveluissa samanlaista velvoittavuutta ei ole. Jos nämä palvelut viedään henkilöstöyhtiöiden suoritettavaksi, tarkoittaisiko se, että niiden ei tarvitse järjestää osaamispalveluita ts. koulutusta vaan maakunta joutuisi tekemään sen jotenkin muuten. Tämä ei selvinnyt tässä.

 

”Pääosa ELY-keskusten tehtävistä siirretään maakunnille. Tehtävät, joissa on kyse oikeusharkintaisista tehtävistä ilman alueellista näkökulmaa, valtion tai yleisen edun valvonnasta taikka vaikutuksiltaan valtakunnallisista tehtävistä, organisoidaan valtionhallintoon. ELY -keskukset ja TE-toimistot lakkautetaan ja niiden vastuulla olevien palveluiden järjestämisvastuu on maakunnilla.

TE-palveluiden järjestämisessä hyödynnetään järjestäjä – tuottaja -mallia. Maakunnat pääsääntöisesti sopivat TE-palveluiden tuottamisesta laissa säädetyt kriteerit täyttävien kuntien, yksityisten tai kolmannen sektorin tuottajien kanssa. Näin halutaan hyödyntää kuntien osaamista ja potentiaalia alueidensa kasvun ja työllisyyden edistäjinä. Mallin toteutuksen ja rahoituksen yksityiskohdat täsmennetään jatkovalmistelussa. Uudistuksen yhteydessä tarkistettavassa erityislainsäädännössä ja uudistuksen toimeenpanossa korostetaan kuntien roolia paikallisissa elinvoimatehtävissään.”

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3223876/hallituksen-esitys-sote-ja-maakuntauudistuksesta-2.3.-2017.pdf/05df0eec-7625-435a-b462-667279f2d029

 

Mikä tulee olemaan kuntien rooli jatkossa, jos oikeasti vain suurimmat kasvukaupungit pystyvät ja haluavat (halusta en ole niinkään varma) jatkossa tarjota näitä te-palveluita?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat