FreeThinking

Hallintarekisteröintiä vai arvo-osuuskaupan järjestelmiä

 

”Omaisuudenhoitotilin tilinhaltijalta ja hallintarekisteröinnin hoitajalta vaadittavat selvitykset vuodelta 2013

7) Selvitys siitä, millä tavalla hakija on osaltaan vakuuttanut, ettei omaisuudenhoitotilille ole kirjattu eikä tulla kirjaamaan Suomen kansalaisen tai suomalaisen yhteisön omistamia arvo-osuuksia ja ettei tällaisia arvo-osuuksia ole myöskään hallintarekisteröity. Ulkomaisilta arvopaperikeskuksilta vaaditaan tämä vakuutus vain oman pääoman ehtoisista arvo-osuuksista. Vakuutus on tarpeen siitä syystä, että omaisuudenhoitotilin tilinhoitajan vastuulle jää sen valvominen, ettei tilille kirjattavien arvo-osuuksien omistajien joukossa ole suomalaisia. Vakuutus voidaan antaa joko hakemuksessa tai hakijan edustajana toimivalle tilinhoitajalle tai asiamiehelle, joka toimittaa selvityksen vakuutuksesta.

Hallintarekisteröinnin hoitajaksi pyrkivän yhteisön on edellisten lisäksi annettava:

9) Selvitys siitä, millä tavalla hakija on järjestänyt Suomen rahoitus-tarkastusviranomaiselle ja oman pääoman ehtoisten arvo-osuuksien osalta myös liikkeeseenlaskijalle mahdollisuuden saada pyynnöstä tietää arvo-osuuksien todellisen omistajan nimen, jos se on tiedossa, ja sen, kuinka monta arvo-osuutta omistajalla on. ”

https://www.euroclear.com/dam/EFi/Legal/DecisionsRelatedToTheRules/DocumentsRequiredFromTheAccountHolderOfaCustodialNomineeAccountAndNomineeRegistartionCustodian.pdf/subassets/OmaisuudenhoitotilinTilinhaltijaltaJaHallintarekisteroinninHoitajaltaVaadittavatSelvitykset.pdf

 

”Suomen kansalaisen tai suomalaisen yhteisön tai säätiön omistukset on kuitenkin mahdollista hallintarekisteröidä, jos hallintarekisteröinnin kohteena ovat arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitetut arvo-osuudet eli käytännössä joukkovelkakirjalainat, johdannaiset ja eräät muut sopimukset ja tiliä hallitsee arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 17 §:ssä tarkoitettu ulkomainen arvopaperikeskus (esim. Clearstream).”

https://www.euroclear.com/dam/EFi/Legal/Book-entrySystemRegistrationInstruction.pdf/subassets/Arvo-osuusjarjestelmanKirjaamisohje.pdf

 

Suomessa siis on hallintarekisteri ulkomaisille omistajille vai puretaanko se nyt uuden hallintarekisterilain myötä? Jos puhutaan, että Suomeen ei tule hallintarekisteriä, pitäisi puhua siitä kenellä on oikeus kuulua hallintarekisterin tilin omistajiin, Suomessa. Tarkoittaa, että ei ole tarkoitettu suomalaisille, Suomessa. On ollut esillä myös väittämiä, että hallintarekisterien kautta omistusta voidaan ketjuttaa, jolloin lopullisten omistajien selvittäminen on hankalaa ja näin hallintarekisteri tulisi toimimaan myös suomalaisille täällä toimivien sijoitusyhtiöiden kautta samoin edelleen muualla toimivat, jotka välittävät suomalaisia arvo-osuuksia.

 

Tarkoittaako tämä, että tämä käytössä oleva säädäntö muutetaan vastaamaan EU:n ja ECB:ssä käytettäviä säädöksiä jolloin myös ulkomaiset sijoitusyhtymät voisivat hoitaa Finland Euroclearissä suomalaisia arvopapereita, mutta he eivät voisi hallintarekisteröinnin kautta Suomessa toimia. Siis millä tavalla hallintarekisteröintilaki muuttaisi suomalaisten käytäntöjä euromaissa arvopapereiden osalta, jos siellä edelleen pystytään hallintarekisteröinnin kautta arvopapereita omistamaan. En ymmärrä myöskään että tämän takiako Suomessa on hallintarekisterilakia muutettava.

 

Voiko lakiuudistuksen lähtökohta olla kuitenkin tämä, jolla poikkeus käytäntö saadaan purettua?

” Tilinpäätöstietoihin perustuvan vertailun nojalla EFi:n hinnoittelutaso on korkeampi verrattuna muihin Pohjoismaisiin ja EU-alueen suuriin arvopaperikeskuksiin. Suomessa on lähtökohtaisesti kallis arvopaperikeskuksen palveluiden hintataso, ja kilpailun lisääntyessä EU:n sisämarkkinoilla on hyvin todennäköistä, että hinnat tulevat laskemaan EU-alueella keskimäärin. Suomessa nimenomainen hintatason lasku voi jäädä kuitenkin tapahtumatta kilpailun avautuessa täällä vain osittain, koska esityksessä ehdotetaan sovellettavan asetuksen 38 artiklan 5 kohdan mukaista poikkeusta.”

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160028#idp432611504

 

Vai onko pelkona, että sittenkin, että tänne voisi tulla muita arvopaperikeskuksia, joilla on jo järjestelmät kunnossa ja noudattavat voimassa olevaa EU lainsäädäntöä. Ei kovin uskottava vaihtoehto, mutta vaihtoehto kuitenkin.

Ettei tässä yritetä peittää, jotakin muuta jonka pitäisi olla valmiina syksyllä eli arvopaperikaupan uudistuksella jonka pitäisi olla viimeistään valmiina syksyllä 2017.

 

” A revised timetable for the Infinity Release 2 will be discussed in the meeting with the Finnish Market Advisory Committee in mid-February. The revised timing for the Infinity phase 2 release will also impact the schedule for the final phase of Infinity’s development, which includes its connection to the ECB’s Target2-Securities (T2S) platform. As such, we will not be able to migrate to T2S on the current date scheduled in September 2017.


Euroclear remains fully committed to the T2S project and continue to work closely with the ECB, the CSD community and our clients to evaluate possible alternative migration schedules. In addition, we continue to dedicate all available resources and expertise to Finland’s Infinity and T2S project and we remain committed to the safety, stability and resiliency of the marketplace.”

 

https://www.finextra.com/pressarticle/67595/euroclear-finland-delays-migration-to-t2s-as-infinity-timetable-slips

http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Arvopaperikaupan-uudistuksen-jarjestelmalla-alkaa-olla-hoppu.aspx

 

Miksi Suomen arvopaperikeskuksesta kukaan ei ole millään tavalla tuonut esille, että heillä olisi toimilupa katkolla, mikäli tämänkaltaista lakimuutosta ei saada aikaiseksi. Ja miksi sen täytyy olla tämänkaltainen muutos, hehän ovat varsinaisia asiantuntijoita eli heillä täytyisi olla myös arvo-osuuskauppaa sisältävän lainsäädännön tietämystä. Toisaalla puhutaan Suomeen perustettavasta arvopaperikeskuksesta. Miksi sellaisesta puhutaan, jos sellainen on jo vai perustetaanko se uudestaan.

 

Ja se tärkein kysymys, mikä on se EU:n direktiivi, säädös jonka mukaiseksi Suomen lainsäädäntö tämän osalta on muutettava. Katsotaan sitten ymmärretäänkö tämä asia.

 

Ja aivan lopuksi yhteen usein esitettyyn kysymykseen esitän mahdollisen vastauksen.

Mistä syystä laki ehdotetaan koskevan myös listaamattomia yrityksiä?

Vastaus voisi olla tämä, koska pk-yritykset ovat usein listaamattomia:

 

”5 artikla Lisätiedot, jotka on toimitettava monenkeskisestä kaupankäyntijärjestelmästä sen rekisteröimiseksi pk-yritysten kasvumarkkinana”

 

”Jos on kyse asianomaisesta ylläpitäjästä, joka hakee monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän rekisteröimistä pk-yritysten kasvumarkkinana, kyseisen ylläpitäjän on varmistettava, että 2 ja 3 artiklan mukaisesti toimitetuissa tiedoissa ilmoitetaan selvästi, mitä toimintoja tai järjestelyjä pk-yritysten kasvumarkkinaan sovelletaan.”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0824&from=FI

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat